Усны суурь Өндөр уян харимхай цэвэр бэх

  • JL-922 Water base high elastic clear ink

    JL-922 Усны суурь өндөр уян тунгалаг бэх

    Усны өндөр чанарын уян бэх дээр суурилсан сайн чанарын асуудал төдийгүй хэвлэх үйл явцыг ашиглах нь бас чухал асуудал юм. JL дулаан дамжуулах материалын компани нь манай бүтээгдэхүүнийг сонирхож буй найз нөхөддөө зориулан хэвлэх тусгай шийдлийг санал болгож байна.
  • JL-622 Water base high elastic Clear ink

    JL-622 Усны суурь өндөр уян хатан тунгалаг бэх

    Усны өндөр чанарын уян бэх дээр суурилсан сайн чанарын асуудал төдийгүй хэвлэх үйл явцыг ашиглах нь бас чухал асуудал юм. JL дулаан дамжуулах материалын компани нь манай бүтээгдэхүүнийг сонирхож буй найз нөхөддөө зориулан хэвлэх тусгай шийдлийг санал болгож байна.