Усны суурь Өндөр уян хатан цагаан бэх

  • JL-933 Water base high elastic white ink

    JL-933 Усны суурь өндөр уян хар цагаан бэх

    Усны өндөр чанарын уян бэх дээр суурилсан сайн чанарын асуудал төдийгүй хэвлэх үйл явцыг ашиглах нь бас чухал асуудал юм. JL дулаан дамжуулах материалын компани нь манай бүтээгдэхүүнийг сонирхож буй найз нөхөддөө зориулан хэвлэх тусгай шийдлийг санал болгож байна.
  • JL-633 Water base high elastic white ink

    JL-633 Усны суурь өндөр уян хар цагаан бэх

    Усны өндөр чанарын уян бэх дээр суурилсан сайн чанарын асуудал төдийгүй хэвлэх үйл явцыг ашиглах нь бас чухал асуудал юм. JL дулаан дамжуулах материалын компани нь манай бүтээгдэхүүнийг сонирхож буй найз нөхөддөө зориулан хэвлэх тусгай шийдлийг санал болгож байна.